แจ้งขยายเวลา ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early-Bird)
                        จาก 1 สิงหาคม 2559 เป็น 10 สิงหาคม 2559

ธนาคาร ทหารไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง แห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 069 224492 4 

talas2016Header2